Bảo hành & Sửa chữa

Điều khoản và điều kiện bảo hành (chung)

Để nâng cao dịch vụ RMA của chúng tôi, AVer cung cấp thời gian bảo hành cho
các sản phẩm thiết bị như sau:

Thời hạn bảo hành
Loại Tên sản phẩm Thời hạn bảo hành
CAM series CAM130 3 Năm

Ghi chú

Ghi chú

  • Thời gian bảo hành không áp dụng cho phụ kiện.
  • Vui lòng liên hệ với đại lý/nhà phân phối của bạn để biết thời gian bảo hành tại địa phương.
  • Bảo hành có giới hạn 1 năm được áp dụng cho pin, bộ đổi nguồn, điều khiển từ xa, dây cáp, mô-đun đèn, hộp đèn và đèn.
  • Bảo hành sẽ không còn hiệu lực nếu bất kỳ bộ phận gốc nào được thay thế. Nếu có vấn đề phát sinh với sản phẩm của bạn, vui lòng gửi lại và sửa chữa với tất cả các bộ phận gốc.
Tính phí RMA Sản phẩm đã hết bảo hành
Trong trường hợp sản phẩm được trả lại không còn bảo hành, AVer information Inc. sẽ tính phí sửa chữa liên quan bao gồm phí nhân công, chi phí vật liệu, phí kiểm tra và phí vận chuyển. AVer information Inc. sẽ cung cấp mẫu báo giá cho khách hàng theo chi phí thực tế.
Thông báo quan trọng
1 Nếu sản phẩm bị lỗi trong điều kiện sử dụng bình thường trong thời gian bảo hành, AVer Information Inc. sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm mà không thay đổi. Theo Bảo hành có giới hạn này, AVer Information Inc. có quyền (i) sửa chữa sản phẩm bằng cách sử dụng các bộ phận hiện có hoặc (ii) thay thế sản phẩm bằng sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm có giá trị tương đương. Trong trường hợp có sai sót, đây là những biện pháp khắc phục độc quyền dành cho bạn. Trong khi đó, nếu sản phẩm được trả lại không nằm trong điều kiện bảo hành, khách hàng sẽ phải trả phí sửa chữa hoặc thay thế. Chi phí vận chuyển của sản phẩm được trả lại sẽ do khách hàng chi trả và chi phí vận chuyển để trả lại sản phẩm đã sửa chữa sẽ do AVer Information Inc. chi trả cùng với thời gian bảo hành.
2 Khách hàng phải thông báo cho AVer Information Inc. về chất lượng và số sê-ri đi kèm với mỗi thiết bị theo số RMA được chỉ định. AVer Information Inc. sẽ ước tính chi phí sửa chữa nếu sản phẩm hết hạn bảo hành cùng thời điểm.
3 Các khoản phí trên được áp dụng cho tất cả các trục trặc do sử dụng bất thường trong thời gian bảo hành và các trục trặc gây ra ngoài thời gian bảo hành.
4 Phí kiểm tra sẽ được áp dụng cho trường hợp Không tìm thấy sự cố (NTF) hoặc khách hàng quyết định không sửa chữa sản phẩm được trả lại đáp ứng điều kiện nêu tại mục 3 trong thông báo.
5 Tất cả các khoản phí được liệt kê chỉ mang tính tham khảo. AVer Information Inc. sẽ đưa ra báo giá chính xác hơn khi kiểm tra các mặt hàng được trả lại. Báo giá sẽ được gửi tới khách hàng dưới dạng RMA qua email. Mọi công việc sửa chữa sẽ chỉ được thực hiện sau khi có sự xác nhận của khách hàng.
6 Khách hàng phải chịu chi phí giao hàng để trả lại sản phẩm bị hỏng hóc và chi phí giao hàng để trả lại sản phẩm đã sửa chữa sẽ được AVer Information Inc. chi trả trong thời gian bảo hành. Trong khi đó, tất cả chi phí giao hàng để trả lại sản phẩm để sửa chữa sẽ do khách hàng chi trả nếu không được bảo hành.

Kiểm tra tình trạng bảo hành

Ngày kết thúc bảo hành Kết quả Tên sản phẩm Số seri