Bật / tắt nguồn cho lịch học và khởi động lại bất cứ lúc nào.
Bật / tắt nguồn cho lịch học và khởi động lại bất cứ lúc nào.
Xem chi tiết, thêm, xóa và thiết lập tất cả các thiết bị và người dùng.
Xem chi tiết, thêm, xóa và thiết lập tất cả các thiết bị và người dùng.
Lên lịch trước cho việc bật / tắt nguồn, khởi động lại và cập nhật firmware.
Lên lịch trước cho việc bật / tắt nguồn, khởi động lại và cập nhật firmware.
Tạo chương trình phát sóng
để thông báo thời gian thực.
Tạo chương trình phát sóng
để thông báo thời gian thực.

Các yêu cầu hệ thống

 • Hỗ trợ thiết bị
  • Windows® PC & laptop (Windows® 7, 8, 10)
 • Yêu cầu hệ thống cho Windows® PC/laptop
  • Intel® Core™ 2 Dual 2.00 GHz cao hơn
  • 1 GB of RAM (2 GB recommended)
  • 500 MB dung lượng trống để cài đặt
  • DirectX® 9.0c tương thích thẻ video
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 hoặc cao hơn

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo vị trí và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

URL